மிக முக்கிய பதிவுகள்

அறை 39 உம் ரகசியமும் – ஹிட்லர் – புலிகள் – வடகொரியா

ஜேர்மனிய ஹிட்லர் – தமிழீழ விடுதலை புலிகள் – வடகொரியா என அழிக்கப்பட,அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கப்பட காரணம் பல இருந்தாலும் பணம் என்ற ஒன்றும் காரணம்.